בונים משהו חדש.ביחד.

צוות מסייע

פיסיותרפיסט
מנהל מתקן
רופא הקבוצה
ספורט-תרפיסט