בונים משהו חדש.ביחד.

מנהלה

רובי ויסמן
מזכירת המועדון
אלי ברבי
רואה חשבון
עדי גופדה
מנהל קבוצה
רן פישל
חשב שכר
נוריאל אמטו
מנהל קבוצה